Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Barnkonventionen

Björkhagsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Vilka rättigheter har barn? Vilka rättigheter har vuxna? Finns det även skyldigheter? Vad är lag? måste alla följa lagen? Det är några av de frågor som du kommer att få svar på genom detta arbete.

Arbetsområde

Vad är barnkonventionen? Vilka rättigheter har du som barn? Hur lever barn i andra länder?

Undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskap om de mänskliga rättigheterna. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över det som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Elevens mål

Du ska:

 • känna till vad barnkonventionen är
 • kunna berätta om olika artiklar i Barnkonventionen
 • kunna berätta något om hur barn lever i andra länder

Så här ska vi arbeta

Du ska; 

 • utifrån arbetshäftet från Barnkonventionens artiklar.
 • få jämföra levnadsvillkor för barn i olika delar av världen
 • få diskutera hur barnkonventionen efterlevs i olika länder
 • få förståelse för rättigheter och skyldigheter inom demokratin
 • se på film om mäskligarättigheter och vi kommer även titta på serien "Unga Jordlingar"
 • vi kommer att arbeta enskilt och i lärgrupper.

Vi kommer även att arbeta fram 5 verktyg för att vara en bra kompis.

Det här kommer att bedömas.

 

 • hur du med egna ord kan förklara vad några av barnkonventionens artiklar betyder
 • hur aktivt du deltar i diskussioner och grupparbeten

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter