Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Biologi v.2-6

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Människokroppen v. 2 - 6 s. 253- 303, vissa sidor kommer hoppas över.

Pedagogisk planering V. 2 - 6

Ämne: Biologi

Arbetsområde: Människokroppen

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

      använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

      genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

      använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

          

Centrala innehållet

Natur och samhälle

      Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kropp och hälsa

      Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

      Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

      Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

 

Biologin och världsbilden

 

      Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 Biologin metoder och arbetssätt

      Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

      Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

      Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

      Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper

       Genom ditt deltagande på lektionerna.

       Genom diskussioner på lektionerna.

       Instuderingsuppgifter

       Genom laborationer

       Genom ett prov

Undervisning:

Du kommer att:

       Ha genomgångar om människokroppen

       Se filmer människokroppen

       Diskutera och ta ställning i frågor som rör människokroppen

       Genomföra laborationer

 

Vi kommer att bedöma hur du:

       Deltar i diskussioner på lektioner.

       Laborationsrapporter

       Hur du svarar på frågorna på ett prov.

       Skrivövning

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
17/2 Biologiprov
15/2 Biologiprov
15/2 Biologiprov
17/2 Biologiprov
15/2 Biologiprov
15/2 Biologiprov