Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Integritet

Förskolan Eken, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 november 2020

STOPP MIN KROPP!

Bakgrund och Syfte:

 

Under veckorna 47-48 kommer vi ha två temaveckor där vi kommer arbeta med STOPP MIN KROPP.  Integritetsarbetet är en del i vårt arbete i vardagen men nu kommer vi arbeta med delarna aktivitet under två veckor. Efter detta vill vi att barnen ska bli trygga i sig själva och sina känslor, vi kommer samtala med barnen om integritet, självkänsla, våra privata delar och stopp det är min kropp samt rättigheten att säga nej. 

 

Mål:

*Prata om känslor och förstå alla sina känslor - och att alla känslor är okej. 

*Med dessa temaveckor vill vi ge barnen en ökad förståelse för deras rättigheter över sin kropp! Vi kommer lyfta litteratur och gå igenom Barnkonventionen som Lyfter barns rättigheter. 

* Lära säga sig att säga STOPP MIN KROPP.

*Vi ska sjunga, dansa, skapa och ha roligt! 

*Lära oss begrepp som integritet, samtycke, privata delar. 

 

Aktivitet och Metod: 

 

Under samlingarna kommer vi bekräfta varandra med namnsånger och arbeta med "Litens" känslokort. Vi kommer prata om att det finns många olika känslor och att alla känslor är okej. Vi kommer även ha en stor nalle som heter "Teddy" som visar vilka som är privata delar så barnen ser och förstår. Bamse kommer ha skickat brev med svåra ord som vi kommer få reda ut - integritet och samtycke, sedan kommer vi sjunga STOPP MIN KROPP sången. Vi kommer även läsa litteratur kopplat till temat. Barnkonventionen och barnens rättigheter kommer vi att lyfta och diskutera mycket. Belyser även mångfald och har vår ljusmanifestation då vi tänder ett ljus och sjunger sånger och diskuterar att alla är bra som man är och får se ut hur man vill.

Barnen kommer även få vara delaktiga och ha inflytande i temat, vi kommer utveckla detta tillsammans! Mer aktiviteter är att vi kommer måla och dansa utifrån temat - hur känns det att måla/dansa när man är arg/ glad vilken färg använder man och vart sitter känslan i kroppen? och så vidare. Kommer även behandla genusfrågor och känslofrågor som:

  • Hur känns det i magen när man är glad?
  • Hur vet du om en kompis är ledsen eller glad?
  • Tror du att flickor och pojkar kan vara lika arga?
  • Måste man kramas om man inte vill?
När, var, vem?
Alla barn och pedagoger kommer vara delaktiga under dessa veckor 47-48. 

 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera här på unikum och ni får fråga barnen allt de vet sedan! Vi kommer måla, sjunga och läsa böcker. Kommer även använda oss av reflektionsskärmen.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

            

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter