Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Skapa ett eget vattenkretslopp

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Barnen får skapa ett eget vattenkretslopp, där vi samtalar om hur det fungerar och dess begrepp, såsom kondensera, vattenånga, grundvatten och avdunsta.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har intresse för vatten, både inomhus och utomhus. De samtalar om var vattnet kommer ifrån och vad man kan ha det till. De leker med det på olika vis, utomhus leker de i vattenpölarna t.ex. genom att baka och laga mat, skapa geggamoja, de har provat vad som flyter och sjunker, skapat vattenbanor osv. Inomhus använder de vatten när de t.ex. målar, tvättar händerna, dricker - vilket skapat många intressanta tankar från dem kring vad vatten är och kommer ifrån.

I tidigare aktivitet om vatten har de tagit del av var vattnet kommer ifrån när vi tar det från kranen och hur kretsloppet fungerar och vad det är för något, som de har fått samtala kring. De har fått måla egen teckning om vatten pyssla/skapa en tavla om vattnets kretsloppet, film om vattnets kretslopp, vi har samtalar och reflekterat över vad vattnets kretslopp är och hur de fungerar. Vi har samtalat om svåra begrepp såsom kondensera, vattenånga, grundvatten och avdunsta osv. 

Barnen behöver utmanas i att få mer kunskap och förståelse om vattnets kretslopp, det vill säga hur det fungerar och vad de "svåra" begreppen betyder.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Att samtala om vattnets kretslopp - hur det fungerar och dess begrepp (t.e.x kondensera, vattenånga, grundvatten, avdunsta).

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Mindre grupp avskilt från övrig barngrupp. Vi samtalar om vad vi gjorde förra gången - målade tavla om vattnets kretslopp - som vi tar fram och barnen får försöka berätta om tavlan. Vi pratar om hur vattnets kretslopp fungerar och reflekterar över de svåra begreppen.

Barnen får titta på en "ny" kortfilm om vattnets kretslopp - (URplay: Barr och Pinne räddar värlen - hav och kretslopp). Därefter samtalar vi om filmen och reflekterar igen över vattnets kretslopp funktion och dess begrepp. 

Därefter får barnen instruktioner om vad vi ska göra för experiment (ett eget kretslopp). Vi använder oss av en stor glasburk, grus, sand, jord, växter och vatten) Barnen får vara delaktiga genom att hjälpa till att fylla burken med de olika vi ska ha i. De får fundera över frågor som t.ex. Vad tror ni händer med växterna? Kommer de växta tror ni? Vad kan göra så att växten vissnar? Vad behöver växter för att växa? Vad betyder nu kretslopp? Vad betyder det att vattnet återvinns?

Vi samtalar om att växter avger vatten och bildar vattenånga. Och vattenångan är kvar i glasburken (längst upp) vilket gör att det blir vatten igen som kommer rinna ner (precis som regnet) som växterna kommer ta upp igen. Vattnets återvinns. 

Dokumenterar genom anteckna de barnen säger, foto.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter