Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Fysik

·

Årskurs:

4

Fysik: Året runt i rymden

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi lär oss om rymden och vår värld; om året, årstiderna, dygnet och hur man kan mäta tid. Vi lär oss också om satelliter och om människor som gjort viktiga upptäckter om rymden.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Under detta arbetsområde ska du skaffa kunskaper som leder till att du ska:

  • Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig
  • Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder
  • Känna till människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse
  • Kunna namnge olika sätt att mäta tiden
  • Känna till olika tidmätare och hur de fungerar
  • Kunna förklara och använda ett antal ämnesord på rätt sätt

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med texter ur Gleerups webbaserade läromedel i fysik. Vi läser och diskuterar tillsammans och i mindre grupper.
Vi ser filmer som berättar om rymden och människans upptäckter i rymden.

Vi arbetar med att förklara och använda ämnesord och -begrepp.
Vi arbetar med faktafrågor om ämnet.
Vi skriver fakta- och berättande texter på rymdtema.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna förstå och använda ämnesord och -begrepp.
Du ska kunna berätta om hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och till solen.
Du ska kunna förklara dag och natt, året och årstiderna.
Du ska veta något om människors upptäckter och arbete i rymden.
Du ska kunna ge exempel på olika sätt att mäta tid.
Du ska kunna använda dina kunskaper i fakta- och berättande text.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du gör ett antal uppgifter med utgångspunkt i faktatexter.
Du skriver egen faktatext utifrån ett antal ämnesord och -begrepp..
Du skriver berättande text på rymdtema.
Du deltar aktivt i det gemensamma arbetet med att läsa, diskutera och skriva. 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter