Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Bäcken v. 47

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 17 november 2020

3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund och teknik

Vecka: 46

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

  

Vi gör tillsammans

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Värdegrund:
Vi ser och hör att barnen gärna ber varandra om hjälp och gärna hjälper varandra i olika situationer.

Teknik:    
Vi jobbar med att färdigställa planeterna och med hjälp av olika tekniker.  

Värdegrund:
Barnen lär av varandra och är goda förebilder för varandra.     

Teknik:
Barnen utmanas genom att vi ställer frågor till dem om vilka material och tekniker som behövs för att skapa olika planeter.

 

Värdegrund:
Vi märker att barnen lever och lär värdegrund. Barnen är mån om varandra och vill exempelvis trösta när någon är ledsen eller se till så att kompisen har kläderna de behöver när vi går ut.

Teknik:  
Barnen har lärt sig mycket om planeter och är fortfarande nyfikna på att få lära sig mera.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter