Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Teknik år 2

Brunnbyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Vi kommer under höstterminen arbeta med att förstå vad teknik är., vad det finns för teknik omkring oss, samt konstruktioner och tekniska lösningar.

Arbetssätt: 

Vi kommer lära oss genom att diskutera, observera och jämföra. Vi kommer titta på filmer som visar olika tekniska uppfinningar. Vi kommer observera och dokumentera vilken teknik som finns omkring oss. Vi kommer även titta på enkla mekanismer och lära oss hur tekniken är anpassad efter människans behov samt tillverka egna konstruktioner av enkla mekanismer. 

 

Bedömning: 

Jag kommer bedöma hur väl du är med i diskussioner, samarbetar samt dina dokumentationer och konstruktioner. Se det centrala innehållet: 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Teknik år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter