Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Tema: djur

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Vi ska arbeta om nordiska djur. Vi ska gå igenom hur djur delas in i olika grupper och hur djur anpassar sig till den natur de bor i. Vi ska också fokusera på ett djur och skriva en egen faktatext. Till texten ska vi också rita en bild.

Syfte: 

Vi ska arbeta med djur för att lära oss: 

- förstå hur naturen är uppbyggd av olika växt och djurarter

- hur djur anpassar sig till att leva i olika naturtyper och i olika årstider

- förstå och använda olika begrepp för att förklara hur naturen fungerar

 

Mål:

 • Känna till djurrikets gruppindelning.
 • förstå hur djur anpassar sig efter var de bor.
 • Skriva en faktatext om ett nordiskt djur

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • läsa texter
 • diskutera texter
 • träna på begrepp
 • se film
 • göra frågequiz
 • göra studiebesök
 • söka källor
 • skriva text
 • rita

 

Redovisningsform:

Visa vad du kan genom att:

 

 • vara aktiv på lektioner
 • diskutera
 • skriv faktatext

Elevinflytande:

- förslag på arbetsform

 

Viktiga begrepp:

amfibie

anpassa

art

biologisk mångfald

blötdjur

cellandning

däggdjur

fasettöga

fena

fortplantning

fridlyst

gälar

leddjur

naturtyp

näring

nässeldjur

ryggradsdjur

ryggradslös

tundra

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Biologi kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter