Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Utflykt Fritidshem

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Utflykt med fritidshemmet. Det är frivilligt att delta, eleverna får vara med och bestämma var vi ska t.ex. gå till skogen ,högarna, gamla skolgården,kastellparken.

Syfte

Utevistelsen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor (tex gå, klättra,bygga, balansera) och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer.


Utvärdering - vad och hur

Vi utvärderar hur eleverna vistas och rör sig ute i naturen kontinuerligt genom diskussioner i elevgruppen samt i personalgruppen.

Undervisning och arbetsformer

Vi undersöker naturen runtomkring oss
Vi undersöker växter och kryp.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter