Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jul och traditioner

Lindebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 8 april 2021

Vi kommer dagligen arbeta utifrån tomtebrev som kommer att innehålla uppdrag och utmaningar. Uppdragen skapar vi utifrån barnens mognad, intresse i julens tecken.

Bakgrund och Syfte:

 

Vi arbetar utifrån våra svenska jultraditioner och våra traditioner har på Nalle Puh med våra Tomtebrev.

Mål:

 

 Vi vill ge/tillföra barnen upplevelser kring julen.

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 Tomtebrev med varierat innehåll utifrån händelser och barnens intresse.

Dokumentation

 

 Foto och film, observationer

Analys, utvärdering och reflektion:

Vi reflekterar med barnen varje vecka för nya infallsvinklar för att skaffa nytt innehåll utifrån barnen.

Detta analyserar och utvärderar vi kontinuerligt.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback