Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

1 - 2

NTA Tema - Jord

Kiaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi kommer att arbeta med en NTA-låda med 13 uppdrag om jord. Bl.a. ska barnen göra egna komposter två och två med maskar i. Begrepp vi ska lära oss är: Kompost, organiskt material, humus, pipett, provrör, förutsägelse.

I temat Jord får du bekanta dig med vanliga beståndsdelar i jord, sand, lera och humus. Du kommer få möjlighet att lär dig vad de består av, hur de bildas och vilken betydelse de har för växter. Du kommer få använda olika testmetoder att identifiera jord. 

Genom arbetet kommer du få utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Du kommer utveckla förmågan att beskriva dina resultat med ord och termer från ämnesområdet. 

Du kommer utifrån tematexter att samtala om kretslopp, hur jord bildas och vad naturresurser från berg och jord kan användas till. 

 

Utvärdering och återkoppling 

Du kommer att bedömas och få återkoppling utifrån:

Hur väl du genomför undersökningar.

Hur du motiverar testmetoder vid undersökningar. 

Hur du beskriver, observerar och dokumenterar egenskaper hos jord med ord och termer från ämnesområdet. 

Hur du resonerar om rötternas funktion hos växter. 

Hur du samtalar om texter med innehåll/begrepp från temat. 

Hur du dokumenterar dina undersökningar med text och bild. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen
NTA- Jord, år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback