Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Folk i Sverige - 7AB

Rotskärsskolan 7-9, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Här kommer planeringen och lektionsplanering finnas för momentet Folk i Sverige.

Vecka 49

Måndag 75 minuter LEKTION 1

Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se (Sändning ska vara runt 5 minuter och finns i högermarginalen på startsidan)
Gå igenom planeringen för området TILLSAMMANS i klassen  -  Folk i Sverige planering.doc

Öva individuellt eller i par på de ämnestypiska begreppen på quizlet.com - https://quizlet.com/join/q95GvRPCc
Arbeta med din berättelse från brott till straff.

 

Torsdag 70 minuter LEKTION 2

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se TILLSAMMANS 
    (Finns till höger på startsidan. Brukar vara ca 5 minuter) Diskutera gärna någon nyhet med dem
2. Titta på föreläsningen om Befolkning och migration i världen -   https://tierp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EcqBZONt421Kq8cnk9l7UIEB4gy4Bb2M4sXkDxL24PuPiA?e=AbVPXs

3. Öppna uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige här på UNIKUM 
    - Tryck på fliken Se hela uppgiften
    - Kopiera frågorna - klistra in dem i uppgiften
4. Svara på fråga 1-9 utifrån föreläsningen i uppgiften
5. Öva på dessa frågor och svar enskilt eller med en kompis
6. Skriv på din brottsberättelse
    Kom ihåg att kolla på Skrivstödet som Malin delat med er för att alla delar ska finnas med inför bedömningen i svenska
    Eller kompletteringar på övriga uppgifter

Fredag 55 minuter LEKTION 3

1. Titta på senaste nyhetssändningen på svt.se (Finns till höger på startsidan. Brukar vara ca 5 minuter) Diskutera gärna någon nyhet med dem
2. Läs utdragen ur läroboken i planeringen högt med dem. Prata om eventuella ord som kan vara svåra
3. Låt dem jobba c.a 30 minuter självständigt med instuderingsfrågorna i samma uppgift i unikum som i går.
    Justera 1-9 vid behov
     Arbeta vidare med resterande frågor
 

Vecka 50

Måndag 75 minuter LEKTION 4

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se (Sändning ska vara runt 5 minuter och finns i högermarginalen på startsidan)
2. Gå igenom planeringen för området TILLSAMMANS i klassen  -  Folk i Sverige planering.doc
3. Öva individuellt eller i par på de ämnestypiska begreppen på quizlet.com - https://quizlet.com/_93yme8?x=1jqt&i=1143l3

4. Vid tid kvar: Arbeta med din berättelse från brott till straff.


Torsdag 70 minuter LEKTION 5

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se - Diskutera i klass
     https://www.svtplay.se/video/28461697/rapport/rapport-10-dec-07-30-2?start=auto

2. Vi diskuterar begreppet migration
3. Titta på videon Krigsduvor - https://vimeo.com/73365740
4. Svara på frågorna till filmen i uppgiften Diskussionsfrågor - Torsdagslektionen - Lämna in uppgiften

5. Diskutera svaren i helklass

Tid över?     Fråga 1-9 ska vara klar och inlämnade i unikum.
                    Texten i planeringen ska vara läst

Fredag 55 minuter LEKTION 6

1. Jessica förklarar dagens upplägg
2. Gör uppgiften Reflektionsuppgiften - Min ryggsäck
3. Titta på morgonens nyhetssändning (i höger marginal på svt.se) 
4. Gör uppgiften Nyhetsreflektion Torsdagen v.50

Tid över?       Arbeta klart med frågorna från igår - Ångra din inlämning så kan du fortsätta att skriva
                       Träna Sveriges landskap på Seterra.com

Vecka 51

Måndag 75 minuter LEKTION 7

1. Jessica förklarar dagens upplägg
2. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se (Sändning ska vara runt 5 minuter och finns i högermarginalen på startsidan)
3. TEST - Gå in på studi.se och kolla om du har en uppgift tilldelad dig som heter: Världens livsmedelsproduktion: Middag för nio
    miljarder?

3. Gör uppgiften Reflektionsuppgiften - Min ryggsäck  i 10 minuter
4. Vilka är Sveriges minoriteter - Titta på avsnitt 1 av Min samiska historia
    https://urplay.se/serie/204020-min-samiska-historia
5. Svara på fråga 27 och börja svara på 30 i instuderingsfrågorna - I uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige

Torsdag 70 minuter LEKTION 8

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se TILLSAMMANS - Diskutera 
2. Titta på avsnitt 2 och 3 av serien Min samiska historia
     https://urplay.se/serie/204020-min-samiska-historia
3.. Svara på fråga 27 och börja svara på fråga 30 i instuderingsfrågorna - I uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige
4. Öva på Sveriges landskap/ämnestypiska begrepp på quizlet.com
    Begrepp på quizlet.com. Följ länken ---   https://quizlet.com/_93yme8?x=1jqt&i=1143l3

Fredag 55 minuter LEKTION 9

1. Titta på avsnitt 4 av serien Min samiska historia
    https://urplay.se/serie/204020-min-samiska-historia
2. Utveckla ditt svar på fråga 30 i instuderingsfrågorna - I uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige
    Komplettera med fakta du söker på nätet
4. De som vill får göra förhör på Sveriges landskap/Övriga tränar på landskapen på seterra.com

Vecka 2

Måndag 75 minuter LEKTION 10

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se - Diskussion kring dessa
2. Titta på filmen Sameblod


Torsdag 70 minuter LEKTION 11

1. Titta på morgonens nyhetssändning på Svt.se 
2. Titta klart på filmen Sameblod
3. Börja arbeta med filmfrågorna - Sameblod - Uppgift 1  
4. Varva filmfrågorna med detta om du behöver
    Öva individuellt på de ämnestypiska begreppen på quizlet.com - https://quizlet.com/_93yme8?x=1jqt&i=1143l3
    Öva individuellt på Sveriges landskap på Seterra.com 

 

Fredag 55 minuter LEKTION 12

1. Titta individuellt på morgonens nyhetssändning på svt.se (Senaste avsnitten i svt.play - Finns i högermarginalen på din datorskärm)
2. Gör nyhetsreflektionen - Nyhetsreflektion v. 2 på UNIKUM
3. Arbeta vidare med filmfrågorna om filmen Sameblod
4. Placeringsprat

 

Vecka 3

Måndag 75 minuter LEKTION 13

1. Kolla på morgonens nyhetssändning.
2. Arbeta mot att bli färdigt med filmfrågorna till filmen Sameblod
3. Blir du klar kan du öva begreppen på quizlet - länk finns under torsdag v.2

De som ej gjort förhör på landskapen kan även träna på dem på seterra.com

 

Torsdag 70 minuter LEKTION 14 (Välj själv ordningen men du ska hinna kolla på de två föreläsningarna)

1. Titta på nyheterna tillsammans i klassen
2. Titta på föreläsningen Folk i Sverige del 1 (Tid 15.43)  -
  https://youtu.be/JSCaafdWIkw
3. Färdigställ svaren till filmen Sameblod - Lämna in dina färdiga svar
4. Titta på föreläsningen Folk i Sverige del 2 (Tid 12.57)  -  https://youtu.be/Yc8n5Vf-dew
5. Fortsätt svara på instuderingsfrågorna i uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige på UNIKUM
    Tid över? Träna landskap på seterra.com eller begrepp på quizlet.com     https://quizlet.com/_93yme8?x=1jqt&i=1143l3

Fredag 55 minuter LEKTION 15

1. Titta på morgonens nyhetssändning i klassen
2. Titta på föreläsningen Folk i Sverige del 3 (Tid 17.53)  -  https://youtu.be/8K-5tNENPdg
3. Skriv ner lite tankar du har kring kopplingen mellan invandring och kriminalitet i uppgiften - Invandring och kriminalitet
    UNIKUM - Lämna in
.   Tid kvar? Utveckla dina svar på instuderingsfrågorna i uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige på UNIKUM
4. Nutidskryss
   

Tid kvar? Färdigställ svaren på instuderingsfrågorna. Dessa ska vara inlämnade senast kl 8.00 på tisdagen den 26/1


Vecka 4

Måndag 75 minuter LEKTION 16

Diskussion kring invandringens för och nackdelar tillsammans via teams

 

1. Titta på morgonens nyhetssändning individuellt 
2. Färdigställa dina instuderingsfrågor i uppgiften Instuderingsfrågor Folk i Sverige på UNIKUM
3. Kolla igenom eventuell respons från mig på inlämnade uppgifter under notiser
4. De som ej gjort Sveriges landskap övar på dem på seterra.se
    De övriga övar på Europas länder på seterra.se

Torsdag 70 minuter

1. Nyheter

2. Sätta datum för förhör på folk I sv och landskap

3. Förintelsens minnesdag

4. Låna böcker

5. Starta området (om vi hinner)

Dokument som du har nytta av:

ATT KUNNA INFÖR FÖRHÖR PÅ FOLK I SVERIGE

https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/ERd8iV8N8-5PiZoWfLkBmdIB6tF8CkAm5rVVF4YQ4xz8BA?e=P7I6fD

 

 

Anteckningar om fördelar och nackdelar med invandring
https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/Ec48IknwhGNKm1XAj2gItZsBBAh9rALo0Jize55pJ6lO7w?e=BIxydA

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Invandring och kriminalitet
Krigsduvor
Reflektionsuppgiften - Min ryggsäck