Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Befruktning, fortplantning och pubertet

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vad händer i kroppen under puberteten? Vad är pollinering? Kan människor lägga ägg? Vad menas med provrörsbefruktning? Varför får man finnar? Vilka frågor är du nyfiken på när det kommer till pubertet, fortplantning och befruktning? Samtyckeslagen, den ska vi prata mycket om!

Mål:

Vad ska du lära dig?

 • vad som händer i kroppen under puberteten
 • hur växter och djur förökar sig
 • skillnad mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen
 • vad samtycke innebär och att Sverige har en samtyckeslag
 • centrala begrepp: samtycke, kropp, kön, identitet, normer, pubertet, reproduktion, sexualitet, sexuell läggning, relationer, kärlek, könsroller, jämställdhet, mänskliga rättigheter, ansvar m.fl.

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

 • samtala, läsa och diskutera
 • se på filmer och serien https://urplay.se/serie/209999-snacka-om-sex
 • arbeta med Koll på NO och aktivitetsboken
 • söka information
 • läxor med syfte att repetera och befästa
 • digital färdighetsträning på Bingel

 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

 • delaktighet i samtal och diskussioner
 • hur du använder ämnesspecifika begrepp
 • skriftliga arbeten och prov
 • muntliga resonemang

 

www.umo.se 

www.bingel.se 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Befruktning och fortplantning
Uppgifter
Biologiläxa till måndag 18/1
Biologiläxa till måndag 25/1
Biologiläxa till måndag 1/2
Biologiläxa till måndag 8/2
Biologiprov måndag 15/2