Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Digital sopsortering

Kunskapshusets förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Sopsortering genom appen PuppetPals

Samplanering:

Mål:

 

Globalt mål för hållbar utveckling: 

Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)

 

Barnkonventionsmål:

Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

Artikel 24. Varje barn har rätt till rent vatten.

 

 

 

 

Delmål:


Barnen övar sig på digitala verktyg för att sopsortera genom appen ”PuppetPals”.

 

 

Bakgrund och Syfte:

Barnen är nyfikna på våra digitala verktyg då de används av pedagogerna. Vi har därför valt att börja prova på olika appar som vi kan använda i vårt projekt, för att de också ska kunna bli producenter och inte bara konsumenter. 

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Vad ska vi göra?

Utforska appen ”PuppetPals”

 

Hur ska vi göra?

Använda och aktivt arbeta i iPad.

 

När, var, vem, varför?

 

På förskolan tisdagar och torsdagar med max 3 barn och en pedagog. Detta pågår tills barnen har en kunskap om vad appen handlar om och kan använda den. Appen ska de i framtiden kunna använda själva.

 

 

 

Dokumentation

Att spara barnens alster. Fotografering av aktiviteten. Observation under aktiviteten.

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter