Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Språk VÄ

Västerbo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Språk

Mål: Genom sagan Alla får åka med utmanas barnens språk och skriftutveckling .

 

Syfte: utveckla det vidgade språk begreppet vilket innebär att använda oss av alla våra sinnen i språkandet.

 

Metod: Sagor, sagolådor, högläsning , erbjuda olika estetiska uttrycksformer.

Barnkonventionen: Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och bli hörd.


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback