Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rymden

Gemensamt i Linköping, Linköping · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig om hur dag, natt, månader, år och årstider uppstår genom rörelser i rymden. Vi ska även lära oss lite om människans utforskning av rymden.

Vi arbetar med området rymden

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Rymden är att du ska kunna använda begrepp, modeller och teorier inom astronomi för att förstå samband i naturen och samhället.

Vi kommer att arbeta med:

- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter.

Det gör vi genom att:

- läraren berättar.

- läsa texter och skriva svar på frågor

- se film

- titta på en skalenlig modell av solsystemet

- samtala och diskutera

Bedömning

Du ska...

  • känna till solsystemets viktigaste himlakroppar.
  • känna till solens betydelse för livet.
  • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år. 
  • kunna beskriva och förklara begrepp som sol, måne, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, komet, asteroid och meteorit.
  • kunna berätta något om hur människan utforskat rymden.
  • känna till vad en satellit är.

Arbetsområdet avslutas med ett prov där du får visa vad du lärt dig.


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Fysik Astronomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter