Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan åk 4 Språklära SvA

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Gärna eller hjärna? Jul eller hjul? När och hur använder vi de olika ljuden? I boken "Klara svenskan" kommer vi att lära oss om stavning med ng-, m-, j-, tj-, sj- och å-ljuden. Vi kommer även att lära oss vilka bokstäver i alfabetet som är vokaler och konsonanter, samt meningsbyggnad och hur vi använder oss av skiljetecken. Vi kommer också att lära oss om ordklasser och språkbruk.

Alfabetet:

 • Alfabetets bokstäver
 • Alfabetisk ordning
 • Vokaler och konsonanter
 • Egennamn

Meningsbyggnad:

 • Meningar
 • Stora skiljetecken
 • Kommatecken
 • Dialog

Stavning:

 • Ng-ljudet
 • M-ljudet
 • J-ljudet
 • Tj-ljudet
 • Sj-ljudet
 • Å-ljudet

Ordkunskap:

 • Hur man använder en ordbok
 • Synonymer och antonymer
 • Klassificering 
 • Sammansatta ord
 • Särskrivningar 
 • Förkortningar

Ordklasser:

 • Substantiv och dess böjning
 • Verb och dess böjning
 • Adjektiv
 • Prepositioner

Språkbruk:

 • Dialekter i Sverige
 • Vardagsspråk - slangord
 • Minoritetsspråk

Syfte och mål:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket och dess uppbyggnad. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen
Klara svenskan åk 4 Språklära
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter