Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4

Från värdegrund till vänskap

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Att respektera alla människors lika värde, jämställdhet, individens frihet, integritet och solidaritet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och i skolan. Det är viktigt att ha ett bra klimat i skolan och i klassen, att känna att alla behövs och bidrar till något, att vara en bra kompis så att du själv mår bra och din omgivning också mår bra. Ibland kommer man närmare vissa människor och blir vänner. Vänner är viktiga i ens liv! Vad är en vän? Hur får man vänner? Hur ska en bra vän vara? Dessa frågor och andra kommer att tas upp under detta arbetsområde.

·      Vi kommer att diskutera vikten av :

  • Att få förståelse för att vi alla är olika som människor och lära sig att samarbeta.
  • Att känna en gemenskap/ en samhörighet i gruppen.
  • Att respektera andra människors egenvärde 
  • Att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt att medverka till att bistå andra människor
  • Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation 
  • Att känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
  • Att förstå betydelsen av att vårda sitt språk 
  • Att utveckla respekt för andra människors åsikter men att uppmärksamma och ta avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar 

 

Genom läsning och diskussion kommer du att reflektera kring skolans värdegrund och temat vänskap. Vi kommer även att prata om känslor och hur känslor kommer till uttryck.

I samband med detta arbetsområde kommer vi att arbeta med ordklasser (substantiv, verb, adjektiv, m.m.), grammatik, verbböjning och stavning.

Du kommer även att skriva egna texter.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen
Blå matris - Modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter