Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Naturkunskap och teknik

Äppelgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Gräshopporna möter natur och teknik

Mål:

Barnen utvecklar en varm omtänksam känsla för vår natur och miljö, använder sig av olika tekniker och digitala verktyg i sitt lärande.

Kriterier:

I sitt skapande möter barnen olika material och tekniker

Barnen utmanas i att använda olika digitala verktyg i sitt lärande

Barnen utvecklar en positiv och respektfull känsla för naturen och miljön

Metod:

I Gräshoppans arbete med natur och teknik ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt, våga, skapa, använda sin fantasi, prova olika material och tekniker, utveckla sina sinnen, fundera på hållbarhet samt utveckla sin samarbetsförmåga.

I sitt lärande utmanar vi barnen och väcker deras nyfikenhet att använda sig av olika digitala verktyg, vi utgår från förskolans digitala plan.

Hos oss får barnen vistas mycket ute i olika naturmiljöer. Vi pedagoger är goda förebilder, vi har olika aktiviteter där vi värnar om våra djur och vår miljö. Vi hjälper barnen att utveckla en varm och omtänksam känsla för vår natur så att de ska känna att det är en plats de vill vistas på även som vuxna.

Genom olika aktiviteter vill vi få barnen att utveckla en förståelse och ett intresse för hur viktigt det är att vi är rädda om vår miljö, vårt jordklot och vår omvärld. Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt kring natur, miljö och samhälle. De ska få tillfälle att utveckla kunskaper om hur de olika val vi gör kan bidra till en hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Under VT-21 har vi ett samarbete med Fredriksdals friluftsmuseum där barnen tillsammans med en djurpedagog får utveckla sina kunskaper kring djur och natur. Barnen ges även möjlighet att tillsammans med en historiepedagog prova på olika tekniker som användes förr. 

Indikatorer:

När vi ser att barnen använder sig av olika material och tekniker i sitt skapande.

Barnen använder sig av olika digitala verktyg i sitt lärande under hela dagen.

När vi ser att naturen är en plats barnen tycker om att vara i, de visar omsorg och förståelse för en hållbar utveckling.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter