Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Spela och skapa musik v.35-43

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Du kommer få spela boomwhackers och skriva text till melodi.

Vi skapar rytmer, melodier och text tillsammans och enskilt. Vi använder programmet Chrome music lab. 

Vi spelar boomwhackers för att träna puls, rytm samt lära lite musikteori. Vi skriver ny text till melodierna. Enskilt får alla prova att göra melodier och rytmer i programmet Chrome music lab. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter