Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Svenska - Språk

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

För länge sen hade vi nästan samma språk i Norden. Mot slutet av vikingatiden bildades de olika nordiska länderna och gränser skapades. I Sverige finns det olika dialekter och språk.

Tidsperiod:

Vecka 2 - 7

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Läsa

 • kunna läsa skönlitteratur på annat språk och använda lässtrategier för att tolka texten

Samtala

 • kunna framföra egna åsikter

Språkbruk

 • kunna resonera om språkliga varianter inom svenskan
 • kunna ge exempel på nationella minoritetsspråk
 • kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att: 

 • arbeta utifrån Gleerups Svenska 4
 • få undervisning om de nationella minoritetsspråken
 • studera likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
 • arbeta enskilt och i mindre grupp
 • läsa skönlitterära texter och arbeta med strategier för läsning
 •  träna på att i samtal framföra dina egna åsikter

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att delta i samtal om likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
 • din förmåga att delta i samtal om texter du har läst eller lyssnat till
 • din förmåga att framföra dina egna åsikter i samtal

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter