Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri åk 8

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

I det här arbetsområdet får du lära dig att beräkna omkrets och area hos olika månghörningar och hos cirklar. Du får också lära dig att beräkna volymen samt mantelarea av olika geometriska kroppar.

Tidsperiod

 •  v. 50 - v. 6

Förmågor

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt, deras egenskaper och inbördes relationer
 • Metoder för beräkning av omkrets, area och volym samt enhetsbyten i samband med detta

Vi jobbar med innehållet i kapitel 3 i matematikboken Y och matematik Y bas. 

Viktiga begrepp i arbetsområdet

 • omkrets
 • cirkel
 • diameter
 • radie
 • area
 • parallellogram
 • rektangel
 • romb
 • kvadrat
 • triangel
 • rätblock
 • kub
 • basyta
 • volym
 • begränsningsarea
 • prisma
 • pyramid
 • cylinder
 • kon
 • mantelyta
 • klot

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Lektionsuppgifter, muntliga och skriftliga
 • Skriftligt prov

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Genomgångar
 • Gemensamma gruppuppgifter
 • Muntliga redovisningar av arbetsuppgifter
 • Arbete mer räkneuppgifter, individuellt
 • Läxuppgifter
 • Diagnos under arbetsområdet för att se vad du behöver träna mer på

Filmade genomgångar av de olika delavsnitten i arbetsområdet hittar du här: https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Skrolla ner och välj det avsnitt du vill titta på.

 

Planering

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i matematik
Uppgifter
Prov geometri