Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Engelska - Unit 4 Adventure

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

In this unit you will … learn a lot about adventures travel out in space talk about things you like doing get your prepositions right write an e-mail dream about being an adventurer … and so much more!

Tidsperiod:

Vecka 4 - 8

Skill in focus: writing

I denna unit ligger skrivandet i fokus och eleverna kommer att öva på att skriva olika typer av texter. Ytterligare ett sätt att öva på sitt skrivande är att sammanfatta någon av texterna i skrift. Då befästs ordförråd och stavning tränas.

Vad kommer jag att lära mig?

In this unit you will …

 • learn a lot about adventures
 • travel out in space
 • talk about things you like doing
 • get your prepositions right
 • write an e-mail
 • dream about being an adventurer

I denna unit kommer vi även att få börja arbeta med de regelbundna verben i förfluten tid vilket gör att de kommer att kunna skriva med en större variation när de inte längre är bundna till att enbart skriva texter i nutid.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Engelska 4
 • få undervisning om engelsk grammatik
 • arbeta med att skriva texter på engelska
 • se kortare filmer på engelska
 • samtala på engelska
 • läsa och lyssna på engelska texter

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid (muntliga och skriftliga)
 • din förmåga att formulera en text på engelska
 • tester på avsnittets olika delar (hör- och läsförståelse)
 • ett skriftligt test i slutet av arbetet med Unit 4

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter