Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk 1-3

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 december 2020

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen.

 

 • FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE ÅK1-3

  Vad ska du lära dig?

   

  ·        Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser.

   

  ·        Lekar och rörelse i natur- och utemiljö

   

  ·        Allemansrättens grunder

   

  ·        Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

   

  ·        Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad

   

  ·        Begrepp som beskriver rumsuppfattning

   

   

  Hur ska du lära dig?

   

  ·        Delta i lekar och rörelser i natur- och utemiljö

   

  ·        Delta i diskussion om rumsuppfattning och kartors uppbyggnad

   

  ·        Arbeta med säkerhet och hänsyn i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse

   

  ·        Delta i utelek och få kännedom om allemansrätten grunder

   

  Vad ska bedömas? 

   

  ·        Eleven kan delta i olika lekar och rörelser utomhus

   

  ·        Eleven har kännedom om Allemansrätten

   

  ·        Eleven har kännedom kring begreppet karta

   

  ·        Eleven kan orientera sig i närmiljö med hjälp och förståelse av karta

   

  ·        Eleven har kännedom kring begrepp som återger rumsuppfattning

   

    GROVMOTORIK OCH RÖRELSE ÅK 1-3 

   

  Vad ska du lära dig?

  ·        Röra sig allsidigt i olika sammanhang.

   

  ·        Grovmotoriska grundformer

   

  ·        Enkla lekar, danser och deras regler

   

  ·        Förebygga risker vid fysisk aktivitet

   

  ·        Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
   

  Hur ska du lära dig?

  ·        Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

   

  ·        Delta i olika lekar, spel, dans och idrotter såväl inomhus som utomhus

   

  ·        Stationsbanor med de olika grovmotoriska grundformerna

   

  ·        Delta i diskussion kring säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott.

   

   

  Vad ska bedömas?

   

  ·        Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus

   

  ·        Eleven har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt

   

  ·        Eleven kan delta och följa regler i lekar, spel, dans och idrotter.

   

  HÄLSA OCH LIVSSTIL ÅK 1-3

   


  Vad ska du lära dig?

   

   

  ·        Planera och praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

   

  Hur ska du lära dig?

   

  ·        Delta i diskussion kring ord och begrepp om upplevelser av lek, hälsa, rörelse och livsstil.

   

  Vad ska bedömas?

   

  ·        Eleven kan samtala om egna upplevelsen av fysiska aktiviteter.

   

  ·        Eleven har kännedom om begrepp som är viktiga för en god hälsa.

   

    

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter