Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik

Gräfsnäs förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Vi ser ett stort intresse i barngruppen för sång, musik och dans. Genom detta tema vill vi inspirera och utforska olika musikstilar och instrument. Barnen ska få uppleva musik med alla sina sinnen.

Syfte

Att inspirera och utforska olika musikstilar och instrument. Barnen ska få uppleva musik med alla sina sinnen.

Mål

Barnen ska få uppleva känslan i olika musikstilar.

Våga röra sig och känna sig bekväma i det.

Genomförande

Vi börjar med att göra i ordning ett rum för musik och dans. Vi kommer att introducera olika musikstilar och instrument från olika delar av världen. Med hjälp av I-pads kommer vi söka efter musik och dans på internet. Vi skapar QR-koder som barnen kommer kunna använda. Barnen kommer att få skapa musik i olika appar, t ex i Paint music. Tillsammans med barnen skapar och tillverka vi egna instrument, rör oss till musik och målar till musik. På musiksamlingarna kommer vi sjunga, spela och röra oss tillsammans. Vi introducerar nya instrument, väver in mattematik och språkutveckling i samlingen.

Vi dokumentera i Unikum och på vår reflektionsvägg. Vi följer upp arbetet i våra veckoanalyser och månadsreflektioner.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter