Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Verksamhetsplan Blåbär 2021

Bräcke förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Så här arbetar vi på Blåbär under detta år!

Verksamhetsplan Blåbär 2021

 

På Blåbär är vi 18 härliga barn i åldrarna 1-5 år. Vi värdesätter lekens egenvärde och ser med glädje hur barnen växer när de på ett positivt sätt får ta ansvar för sig själva och andra i gruppen. 

Verksamheten bygger på det sociala samspelet, struktur, kreativa lek- och lärandemiljöer samt vår dokumentation av verksamheten.  

Vi har flera rutinbundna aktiviteter varje dag; samling, titta i bok/rita i sin målarbok och vila. Andra aktiviteter på avdelningen är HjärtesunderMiniröris och olika tvärgrupper med Smultron- och Körsbärsbarnen 

Vi har ett inkluderande klimat och toleransen för varandras olikheter, likheter och behov har ett högt värde i verksamheten. 

Pedagogerna tar vara på barnens intressen/tankar som dyker upp. T ex, samtal kring maten och vid samlingen, när vi pratar om kommande aktiviteter etc. 

Vår stora lekmatta inbjuder till lek över åldersgrupperna. Målarrummet inbjuder till skapande verksamhet och där arbetar barnen med pärlplattor, ritningar, vävar, bokstäver etc. men också med pedagogstyrda aktiviteter som målartekniker, pyssel och experiment. “Lägenheten” inbjuder till rollekar. För Konstruktionslek, playmobil och smådockslek har vi flera bordsytor och rum att tillgå.