Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01a2, DESDES01

3D skrivare - manual

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Utforma en manual för en 3D skrivare

Uppgifter

Utforma en manual för en 3D skrivare med illustrerande texter och bilder.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
3D skrivare - manual