Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och teknik

Rönnängs förskolor, Tjörn · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Såhär ska vi jobba med naturvetenskap och teknik HT20-VT21

Vi vill undersöka närmiljöerna vi har i området såsom stranden, skogen och lekplatser. Vi vill även ta tillvara på material och funderingar som vi kan använda oss av och utforska kring.

 

Vi upplever att barnen är nyfikna om naturen, dess process och djurliv samt att vi vill ta tillvara deras tankar och tillsammans forska och undersöka om det.

 

Vi vill utforska och samtala om vardagstekniker.

 

Både i planerade aktiviteter och fri lek inspirera till konstruktion både inne och ute. Vi vill även uppmana barnen att våga prova sina teorier och tankar, samt att vi vill ha en mångfald av material de kan använda sig utav.

 

Vi vill tillsammans med barnen experimentera och undersöka olika kemiska processer.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter