Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Skriva brev

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Vi lär oss hur ett brev är uppbyggt, och tränar på att skriva till olika mottagare.

1. Inledning:

När man skriver brev är det viktigt att tänka på mottagaren, vem som ska läsa brevet. Är det din kompis, farmor eller lärare. Helt säkert skulle du prata med dessa tre på lite olika sätt och samma sak gäller om du skulle skriva till dessa.

3. Kursplanemål:

4. Konkretiserade mål:

Du ska öva i att skriva olika slags texter på olika sätt beroende på mottagare.

5. Bedömning:

6. Undervisning:

· Fakta: Grundläggande språkregler

· Färdighet: Att tänka på vem som ska läsa texten/ mottagare

· Förmåga: Jämföra olika texters språk och värdera i vilket sammanhang de passar.

7. Detta bedöms

Att du kan skriva ett brev med i huvudsak fungerande struktur, där innehållet är anpassat till mottagaren. Att du till stor del använder skiljetecken och regler för stavning i din text


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter