Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO åk 2 Kraft och rörelse

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Vad är kraft och rörelse? Hur påverkar det varandra? Hur använder vi det i vardagen?

Vad ska du lära dig:

 • Eleven ska kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse

Hur vi arbetar:

 • Vi tittar på film
 • Vi arbetar med tankekartor och skriver egna faktatexter.
 • Vi söker enklare fakta genom att använda digitala verktyg
 • Vi diskuterar och drar slutsatser tillsammans och ensamma
 • Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Vi gör egna experiment och försök

Vi tränar följande förmågor:

 • Kommunicerar/argumenterar/granska
 • Experiment/ naturvetenskapligt arbetssätt
 • Begrepp/förklara/beskriva

Vi arbetar med följande begrepp:

 • kraft
 • rörelse
 • jordens dragningskraft
 • fart
 • balans
 • tyngdkraft
 • tyngdlöshet
 • friktion
 • jämvikt
 • mittpunkt
 • hypotes

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter