Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

Årstider, väder, klimat och vattnets kretslopp

Åsleskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Varför har vi olika årstider? Varför regnar det ibland? Hur fungerar vattnets kretslopp? Varför blir det snö? Varför blir det is?

Syfte - förmågor som ska tränas

 • använda nya begrepp
 • Måla och skriva om ämnet
 • beskriva olika fenomen (vatten blir till is t.ex)
 •  

 

Mål

Du ska kunna:

 • berätta om vattnets kretslopp och vilket samband det har med regn och snö.
 • beskriva varför det snöar eller regnar.
 • beskriva varför vattnet blir till is.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • prata om symbolerna och rita/skriva på arbetsblad.
 • rita hur kretsloppet fungerar.
 • göra experiment med snö, vatten och is.
 • se filmer om ämnet
 •  

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du visar ditt intresse med arbetet. Jag ser också hur du beskriver i bild hur du förstått.


Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter