Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogiska planering- kurdiska årskurs4-6 VT021

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Från och med veckan 2 till vecka 15 , under vår terminen 2021 , arbetar eleverna med att använda i språket i olika sammanhang. Under trivsamma och de lättsamma formerna kommer eleverna att utveckla språket genom att läsa, skriva och samtala.

Arbetsområde

Läsa & Skriva & Tala

   

Konkretiserade mål för eleven

 • Att eleverna kunna utveckla sina läsförmåga .

       *Att eleverna  utvecklar sitt tal och  delta i samtalet i grupper.

 Målet med denna period planering är att eleverna höja sina kunskapar om :

 • Hur text är uppbyggd.
 • Vilket slag texter är?
 • Vilket språk som använd.
 • Vilket sammanhang har texter.

Vad behöver för hjälp att eleverna skriver varierade texter på modersmålet

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Eleverna kommer att läsa " högläsningen" olika texter eller sagor.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva texter innehåll,  i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att skriva lite om texterna  innehåller.
 • Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att delta i olika övningarna .
 • Eleverna ska titta på filmer ,eller läsa en saga sedan   återberätta film eller sagas innehållet och budskap.
 • Dialog övning , i små grupper.
 • Eleverna ska använda olika digital verktyg

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter