Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska - läsa VT åk 6

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 december 2022

Vart du än reser i världen har du nytta av att kunna förstå skriven engelska. Du kommer att få träna på att läsa engelska. Du kommer att lära dig strategier för att kunna förstå det du läser. Du kommer att lära dig nya ord, vad de betyder och hur du ska uttala dem.

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna läsa olika texter både högt och tyst
 • kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • kunna svara på frågor om texter
 • kunna använda dig av språkliga strategier för att förstå det du läser 


Vi kommer att:

 • arbeta med boken "Champ 6"
 • arbeta med "readtheory.org"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer på engelska
 • läsa böcker och olika texter på internet på engelska
 • samtala om de olika texterna i klassrummet
 • träna intonation, betoning och uttala
 • läsa upp dialoger eller texter
 • arbeta med språkliga strategier som hjälper dig att läsa

Du visar att du kan:

 • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
 • genom att läsa högt för någon
 • genom att kunna svara på frågor om texter du läst
 • genom att kunna arbeta med uppgifter utifrån texter du läst
 • genom att använda mig av strategier för att förstå det du läser

 

I matrisen nedan står betygskriterier. Vi kommer att arbeta med dessa på lektionerna, så att du förstår vad varje steg innebär. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Matriser i planeringen
Engelska - läsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter