Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Show ´n Tell

Kastellegårdsskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Du ska:

Förbereda en muntlig presentation. Söka fakta på nätet och/eller i böcker. 

Genomföra presentationen

Visa någon sak eller bild

Eventuellt göra talkort

 

Förbereda genom att träna hemma inför någon i familjen

 

Tänk på:

Har du en inledning(början), mitt och en avslutning

Använda ett språk som alla förstår, eller förklara svåra ord.

 

Inte tala så snabbt

Ha ögonkontakt

Var förberedd

 

Bedömning:

Har du en inledning, mitt och en avslutning

Använder du ett språk så alla förstår

Förklarar du ev. svåra ord.

Att du talar i ett lugnt tempo

Har du ögonkontakt

 

Redovisningen kommer att ske på halvklasslektionen. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Muntligt framträdande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter