Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Geografi: Energikällor och Klimatförändringar

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Jordens klimat håller på att förändras. Glaciärer smälter, öknar breder ut sig och allt fler drabbas av orkaner och översvämningar. Människor tvingas flytta för att de inte kan överleva i sin hembygd längre. Därför är det viktigt att vi lär hos hur vi ska leva för att bromsa klimatförändringarna och skapa en hållbar utveckling. En viktig del av det är vilka energikällor vi använder. Därför ska vi samarbeta med NO:n och lära oss hur de fungerar och hur de påverkar oss.

Planering för Klimatförändringar - Energikällor

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Du ska förstå att vilka energikällor vi väljer att använda påverkar livet för djur, människor och miljö på olika platser på jorden.Undersöka

Analysera

Använda begrepp

Värdera och kommunicera
Förklara vad växthuseffekten är.


Redogöra för olika typer av energikällor och hur de påverkar miljön samt resonera om deras för- och nackdelar.


Kunna förklara vad en sårbar plats är och varför den är sårbar.


Redogöra för konsekvenser som klimatförändringarna leder till och hur de påverkar människor och miljö.


Du ska kunna förstå och på ett korrekt sätt använda olika viktiga begrepp inom ämnesområdet.

Diskutera

Skriva kortare texter

Ha genomgångar

Titta på film


Genom att vara aktiv under lektionerna då vi kommer att diskutera.


Du kommer också att få visa dina kunskaper genom mindre skrivuppgifter.

 

Genom en redovisning av en sårbar plats.


Se uppgifter i classroom


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter