Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Tema Naturvetenskap VT2021

Willandsgården, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

tema naturvetenskap med inriktning på kretslopp och experiment.

·       Målet är: att väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap med inriktning på kretslopp och experiment.     

 

·       Hur ska vi göra? Vi vill uppmärksamma naturvetenskap, inriktat mot experiment och naturens kretslopp, primärt odling. Vi kommer använda oss av praktiska aktiviteter såväl som teoretiska kunskaper för att ge barnen en inblick i naturvetenskapens värld. När vi arbetar med odling kommer vi bland annat använda oss av köksträdgården. När vi arbetar med experiment kommer vi bland annat öva på att ställa hypoteser. Barnen får dessutom lära känna naturvetenskapliga begrepp. 

        

·       Varför ska vi göra detta/syfte? Vi vill stimulera och utveckla barnens intresse för naturvetenskap.

      

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter