Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

9

Modersmål Franska, Bok läsning: Un sac de billes av Joseph Joffo

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 september 2022

Det är som en blandning av dröm och mardröm – Två bröder på jakt efter ett bättre liv undan kriget och den fysiska smärtan.

 Lärandemål 

Varannan vecka kommer du att läsa en kapitel av boken hemma för att sedan kunna jobba med den under lektionen.

Du kommer att lära dig:

• Sammanfatta muntligt och skriftligt det du har läst.

•  Utveckla ditt ordförråd, lära dig ny vokabulär för att sedan använda dessa.

• Om Franska städer och Frankrikes mapp.

• Om Frankrikes historia under andra världskriget

Arbetssätt:

- Vi kommer att arbeta med boken under lektion tiden och hemma. Varje elev får läsa varannan vecka en kapitel ur boken.

- vi kommer att jobba med digitala verktyg för att lära oss om Frankrikes historia under Andra världskrigets.

- vi kommer att arbeta med Frankrikes mapp och städer genom att följa karaktärernas resa i Frankrike.

- varannan vecka kommer vi att göra en sammanfattning av läst kapitel, antingen skriftligt eller muntligt med punktliga frågor.

- när vi är klara med hela boken då kommer vi titta på filmen.

Bedömning 

- Din förmåga att sammanfatta, att lära dig nya ord och sedan använda dem och dina kunskaper om Frankrikes mapp och historia kommer att bedömas.

Tidsplan : under Vårtermin

Först

Introduktion och gemensam läsning
Sedan Egen läsning hemma
Efter Återberättande och sammanfattning skriftligt eller muntligt av varje kapitel
I slutet  sammanfattning av hela boken 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Översättning av och jämförelser mellan ord, begrepp, fraser och texter på modersmålet och på svenska.

Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från olika medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1