Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Digital-Doris

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Digital-Doris 2021

Dibbers planeringsmall för undervisning

 • Vad ska läras ut?

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö 18
   Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  • Lpfö 18
   Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

   

   
  • Varför? 

  Med hjälp av digitala verktyget kan barnen öka sitt språk,kommunikation, läs och skrivutveckling. Motoriska färdigheter och utvecklas socialt. Reflektionsförmåga samt utveckling digital kompetens. Det får även testa på att utforska i olika tekniker med det digitala verktyget. 

  • Hur ska undervisningen genomföras? 

   Undervisningen sker i olika grupper där vi går igenom digitaliseringens grund

   

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

  Barnen som går på avdelningen Humle är indelade i grupper. Vi utgår ifrån barnens ålder, erfarenhet och kunskap.

   

  • Av vem? 
   Sarah ansvarar för undervisningen-Digital-Doris och tillsammans med arbetslaget hjälps vi åt att gå vidare i undervisningen.


  Läroplanskopplingar

  förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter