Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Skapande med snö.

Atlasskolan F-6, Linköping · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Snön har fallit och vi vill skapa ute i snön. Vi hoppas på kramsnö så att vi kan bygga snöfigurer. Eleverna kommer även få möjlighet att dekorera figurerna med vattenfärg samt med naturmaterial.

Vi kommer att ha utomhuspedagogik samt skapande aktivitet i björkdungen bakom skolan. De elever som vill får möjlighet att med hjälp av snö, naturmaterial och vattenfärg skapa figurer. Eleverna tränar motorik, kreativ förmåga  samt samarbete. De får även arbeta fysiskt i naturmiljö.


Läroplanskopplingar

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter