Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Styrka, kondition, snabbhet och smidighet åk 1-3

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Styrka, kondition, snabbhet och smidighet

Syfte/n för arbetsområdet:

Styrka, kondition, snabbhet och smidighet

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Delta & anpassa rörelse.

Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga.

Förebygga skador.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna delta i aktiviteter som innebär att du tränar på att utföra olika rörelser och övningar som gör kroppen starkare, uthålligare, snabbare och smidigare.

Du ska ha en viss medvetenhet om vilka övningar som gör att du blir starkare, uthålligare, snabbare eller smidigare.

Du ska öva på att utföra rörelserna på ett ändamålsenligt sätt för att undvika skador.

Undervisning och bedömning

Du kommer t.ex. att få genomföra cirkelträning, konditionslekar, snabbhetslekar och banor.

Du kommer att få öva på hur du ska genomföra rörelserna på ett ändamålsenligt sätt.

Du kommer att få veta nyttan av de olika rörelserna vid genomgång samt samtala om hur rörelserna kändes efteråt.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!
Bra jobbat!