Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP vardagsaktiviteter Vt 21

Stenbergaskolan sär, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Tidsperiod:  Vårterminen 2021

Covid -19 Anpassad

Syfte:

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • söka information om service- och kulturutbud, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

                                                            ( Lgr 11)

Centralt innehåll:

I årskurs 1–3

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
 • Rutiner vid inköp.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Redskap som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

Omvärld

 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
 • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Yrken och verksamheter i samhället.
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

Leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan, till exempel vid elevråd och klassråd.
 • Regler med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

I årskurs 4–6

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Rutiner för måltider.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

Omvärld

 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
 • Sverige och platser som har betydelse för eleven.
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Yrken och verksamheter i samhället.
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
 • Information i såväl digitala som andra medier.

Leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt alla barns rättigheter, till exempel enligt barnkonventionen.
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

I årskurs 7–9

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Omvärld

 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.

Leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

 

                                                      (Lgr 11)

Hur: Undervisning.   

Under hela terminen:

 Hitta i närmiljön – skolgården, fritids, kända promenad och

 utflyktsställen.   För de elever som bor nära skolan – Hitta till hemmet.

 

Arbeta systematiskt med Värdegrundsarbetet med fokus på de fem förmågorna: samarbete, ansvar, reflektion, kreativitet, kommunikation-förmågecirkeln

Arbeta med de olika förmågorna på samling och i olika situationer under dagen.

 

   

Visa hänsyn, vänta på sin tur, lyssna på varandra. Tränas på samlingen

genom att skicka runt Ipad, bildkort med olika innehåll som tas upp på

samlingen. Detta tränas också under dagen då det naturligt uppstår.

      

 

 Extra fokus på ANSVAR att:

*eleverna ser till att de har med sig sina kläder, skor, väska mm när de

  går från skolan eller byter lokal.

*Plockar undan efter sig. Städkort.

”Packa ryggsäcken/skolväskan”, med hjälp av bildstöd/ widgit go

 

   

Måbra tavla- elever och personal sätter upp sitt foto vid ett känslokort som visar hur man mår. Kortet kan flyttas under dagen om känslan ändras.

Fortsätta med fokus på turtagning, lyssna på varandra, visa hänsyn, vara en bra kompis –personalen är alltid förebilder och finns som stöd och modellar för användandet av förmågekorten för att förtydliga olika situationer och vilken förmåga eleven tränar på.

V. 12-13 Jobba med de kristna traditionerna kring påsken.

V. 2-23 Återkommande jobba med demokratiska beslut i klassen.

Hemkunskap:

V. 2-23 Läsa recept enl bildschema. Planera, göra inköpslista, kolla vad olika varor kostar på internet, ta fram, plocka undan. Diska, duka, äta tillsammans, tvätta och städa.

V. 2 Fritids städar vita rummet. Städa bort julen

     Bas 4 skriver matlista till veckan efter

V. 3 Bas 4 städar vita rummet. Handhygien förstärks med AKK

     Bas 5 skriver matlista till veckan efter

V. 4 Bas 5 städar vita rummet. Göra playdoo

     Bas 6 skriver matlista till veckan efter

V. 5 Bas 6 städar vita rummet. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som

     används i hemmet förstärks med AKK

     Bas 7 skriver matlista till veckan efter

V. 6 Bas 7 städar vita rummet. Baka semmelbullar, prata om fastan, varför

     äter vi semlor?

     Bas 4 skriver matlista till veckan efter

V. 7 Fritids städar vita rummet. Göra sin egen semla och äta den.

     Bas 5 skriver matlista till veckan efter

V. 8 Bas 4 städar vita rummet. Handhygien förstärks med AKK

     Bas 6 skriver matlista till veckan efter

V. 9 Bas 5 städar vita rummet. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som

     används i hemmet förstärks med AKK

   Bas 7 skriver matlista till veckan efter

V. 10 Sportlov

V. 11 Bas 6 städar vita rummet. Träna på att diska

   Bas 4 skriver matlista till veckan efter

V. 12 Bas 7 städar vita rummet. Prata om påsken samt koka, lukta och smaka

     Ägg.

     Bas 5 skriver matlista till veckan efter

V. 13 Fritids städar vita rummet. Påskfest, Tigge kommer på besök.

     Popcorn och saft

     Bas 6 skriver matlista till veckan efter

V. 14 Påsklov

V. 15 Bas 4 städar vita rummet. Träna på att skala potatis

     Bas 7 skriver matlista till veckan efter

V.16 Bas 5 städar vita rummet. Scones och träna på att bre smörgås

    Bas 4 skriver matlista till veckan efter

V.17 Bas 6 städar vita rummet. Baka chokladbollar

    Bas 5 skriver matlista till veckan efter

V.18 Bas 7 städar vita rummet. Handhygien förstärks med AKK

     Bas 6 skriver matlista till veckan efter

V. 19 Fritids städar vita rummet. Göra fruktfat

     Bas 7 skriver matlista till veckan efter

V 20 Bas 4 städar vita rummet. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som

     används i hemmet förstärks med AKK

      Bas 4 skriver matlista till veckan efter

V 21 Bas 5 städar vita rummet. Träna på att diska

     Bas 5 skriver matlista till veckan efter

V 22 Bas 6 städar vita rummet. Göra glass och maräng

     Bas 6 skriver matlista till veckan efter

V 23 Bas 7 städar vita rummet. städa klassrummet och hallen

 

Under terminen: Återkommande gå till återvinningen och sortera tidningar, papperskartoner, glas, plast, metall, batterier.

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått. Samt 1g/v under arbetslagsträffen. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått via samtal och AKK.

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

       förmåga, metakognitiv förmåga.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mölndals stad - Vardagsaktiviteter (Träningsskolan)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter