Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Skriva meningar och handstil

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Du ska genom detta arbete utveckla din förmåga att skriva med läslig handstil, använda punkt, stor bokstav och skriva med mellanrum mellan orden på rätt sätt.

Syfte och mål

Utveckla din förmåga:

  • att skriva med läslig handstil
  • att skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden

Arbetssätt

Du kommer att träna på detta genom att:

  • öva på din handstil genom välskrivning
  • skriva meningar både för hand och på IPad
  • delta i muntliga genomgångar

 

Bedömning

Genom ditt arbete och dina texter kommer jag att bedöma din förmåga att:

  • skriva med läslig handstil
  • skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter