Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Nu har vi kommit fram till 1600-talet. I hundra år var Sverige en stormakt. Det betyder att kungarna krigade mycket och vann nya landområden. Sverige blev större än någonsin, men många människor dog i krigen.

Vi ska lära oss om:

  • några mäktiga regenter
  • hur Sverige blir en stormakt
  • krigen under stormaktstiden
  • hur adeln ökar sin makt
  • hur Sveriges tid som stormakt tar slut

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer titta på faktafilmer, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall.

- Vi kommer läsa i historieböcker och arbeta med tillhörande uppgifter. 

- Vi kommer samtala, diskutera och reflektera.

 

Jag kommer bedöma: 

-  din förmåga att aktivt delta under lektioner

- din förmåga att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- din förmåga att resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- din förmåga att söka information och att kritiskt granska källor.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter