Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rymden

Rönndalsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Jorden roterar runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Hur skulle det vara att åka ut i rymden ?Varför är månen halv ibland ? Vad beror våra årstider på? Vad är gravitation? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar till alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden och dess närmaste grannar och om rymden.

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

  • Kunna redogöra för himlakroppars rörelse.
  • Kunna förklara dygn, månad och år och koppla dessa till solen, jorden och månen.
  • Kunna förklara varför Sverige har olika årstider.
  • Kunna förklara hur gravitationen påverkar oss på jorden och himlakropparna.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet Rymden och träna på förmågorna

Söka och granska information

Planera och genomföra undersökningar

Tolka och dra slutsatser

Observera och dokumentera

Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att

 • vi lyssnar när läraren berättar.
 • vi gör fördjupningsuppgifter om olika delar av rymden och redovisar sedan för klassen/skolan..
 •  vi läser och diskuterar olika faktatexter.
 • vi tillverkar modeller av planeterna för att lära oss om hur de ser ut, hur stora de är och deras placering.
 • vi ser på filmer och andra klipp på internet

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper eleverna visar på lektionstid, på diagnoser och under redovisningar av fördjupningsuppgifterna.

Bedömningarna kopplas sedan till kunskapskraven i matrisen för fysik.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Astronomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter