Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Jordytan åk 4-6

Vätö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Om jordytan och hur den formas och omformas.

Kunskaper som bedöms

centralt innehåll

Arbetsgång

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med boken Geografi 4-6 med tillhörande arbetsblad. Vi kommer lära oss om berggrund , bergarter, istiden, landhöjning och jordtäcket genom att diskutera tillsammans, träna på olika begrepp, läsa och skriva samt se olika filmer,  

Arbetsområdet avslutas med ett  bedömningsmoment som fokuserar på att resonera om kartor och andra geografiska källor samt att beskriva vad som händer med jordytan när den formas/omformas.


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter