Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Skala och kombinatorik

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

I det här arbetsområdet kommer du att få förstora, förminska och räkna ut avstånd på kartbilder. Du kommer också att räkna ut antalet valmöjligheter/kombinationer i olika situationer.

Mål:

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna räkna med skala i vardagliga situationer.
 • kunna tolka och använda ritningar och kartor med hjälp av den skala som finns angiven.
 • visa kunskap om att en förstoring eller förminskning har samma form som originalet.
 • kunna omvandla längdenheterna cm-dm-m-km-mil.
 • kunna tolka och lösa uppgifter med enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • kunna använda olika strategier vid problemlösning.

 

Begrepp:

När du arbetar med området möter du dessa begrepp:

 • skala
 • förstoring
 • förminskning
 • likformig
 • kombinatorik

 

För att du ska lära dig så mycket som möjligt kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • samtala och diskutera.
 • jobba enskilt, par, grupp och helklass beroende på uppgift.
 • jobba med olika typer av uppgifter, tex huvudräkning, rutinuppgifter och problemlösning.

Bedömning:

Jag bedömer hur dina kunskaper utvecklas fortlöpande samt med det avslutande skriftliga provet. 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter