Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Livsviktigt, årskurs 1

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Hur känns det egentligen i magen när någon är dum? Hur känns det när man gör något snällt? Känslan av att känna sig utanför borde ingen behöva känna. Vad gör vi åt det? Det ska vi diskutera i vår klass.

Vad ska vi lära oss? 

  • Klassens trivselregler (PAX)
  • Känna till varför det är viktigt med regler.
  • Veta vad mobbning och utanförskap betyder. 
  • Veta hur man är en bra kamrat.

Hur ska vi arbeta? 

  • diskutera och samtala i grupp och helklass 
  • läsa och lyssna på berättelser
  • se på film
  • arbeta enskilt och i grupp
  • skriva och rita passande bilder
  • gruppövningar

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback