Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik Lekplatsteknik

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Visst är det härligt att vara på en lekplats? Har du tänkt på hur allting fungerar? Nu ska vi lära oss om fem enkla mekanismer som löser olika problem och behov men också gör att vi kan leka!

Eklandaskolan läsåret 20/21 Årskurs 3 

Arbetsområde

Enkla maskiner och elsäkerhet

Syfte

Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats. 

Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar.

Vi kommer att arbeta med områdena:  Teknik i  Lek och fritid

 

Kunskapskrav och bedömning

Vad ska bedömas?

 • Du kan undersöka några vardagliga föremål.
 • Du arbetar med konstruktioner.
 • Du arbetar med enkla dokumentationer, tex skisser .
 • Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
 • Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
 • Du deltar i samtal om teknik.
 • Du har kunskap om elsäkerhet.
 •  

Arbetssätt

 • Vi ska läsa och diskutera texter
 • Vi ska samarbeta kring teknikfrågor och uppgifter 
 • Vi ska undersöka tekniken på en lekplats
 • Vi ska att bygga och konstruera.
 • Vi ska göra experiment.
 • Vi ska se faktafilmer inom området

Utvärdering/reflektion

Du ska utvärdera arbetsområdet på Classroom.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter