Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

9

Rika och fattiga länder 2021

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi fördjupar oss i orsaker och följder av att länder är rika resp. fattiga, centrala begrepp inom området och resonerar kring lösningar på olika typer av problem kopplade till området.

 

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Matriser i planeringen
Rika och fattiga länder 2021
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter