Skolbanken Logo
Skolbanken

Vårterminen 2021 Månen

Barnkullen 1, Tanum · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vart är vi? 
På Månen är vi 14 barn som vi har inskolat från höstterminen 2020 med olika modersmål. Alla är födda 2019 och på Månen är det nio pojkar och fem flickor. Vi är tre pedagoger som arbetar på Månen. 

Vart skall vi? 
Vi vill tillsammans med barnen öka och stimulera deras språk, kommunikation och ordförråd. Med hjälp av ökat ordförråd, stimuleras språket, kommunikationen och därmed blir det mer meningsfullt för barnen att leka och kommunicera med varandra. 

Vårt mål:

• Öka barnens ordförråd. 
• Vi vill att barnen ska lära sig att kommunicera och ta kontakt med varandra på ett bra sätt. 

Hur gör vi? 
Barnen har visat ett stort intresse för djur. Därför vill vi använda barnens intresse och hitta utmaningar med hjälp av temat djur och natur för att öka barnens ordförråd, öka språket och kommunikationen. Vi kommer att gå till skogen och gymnastiksalen ca 1 gång i veckan för att med hjälp av dessa olika miljöer öka deras språkkunskaper. Under hela dagen sker ett lärande tillsammans med varandra men också med oss pedagoger. I samlingen med sång, rim och ramsor stimuleras språket, vi kommer även att ha mycket högläsning i smågrupper. I Läroplanen står det följande: ”Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande.”. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter